14.09.2009r. Spotkanie – gość Adam Szejnfeld – sekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki

W dniu 14.09.2009r. w siedzibie Podlaskiego Klubu Biznesu miało miejsce spotkanie z Adamem Szejnfeldem -sekretarzem stanu w Ministerstwie Gospodarki, zorganizowane wspólnie z Izbą przemysłowo – Handlową w Białymstoku.

Tematem przewodnim spotkania było: „Realizacja przygotowanego przez resort gospodarki pakietu na rzecz przedsiębiorczości, oraz zainicjowanych przez rząd działań antykryzysowych wspierających polskich przedsiębiorców”.

W szerokim zakresie został omówiony proces legislacyjny w parlamencie i uzgodnień międzyresortowych w pracach nad ustawami. W dalszej części Wiceminister odpowiadał na pytania z sali.