14.07.2014r. Spotkanie z Aleksandrem Alekseewem – Ambasadorem Federacji Rosyjskiej w Polsce

W dniu 14.07.2014r. w siedzibie Podlaskiego Klubu Biznesu miało miejsce spotkanie z Aleksandrem Alekseewem – Ambasadorem Federacji Rosyjskiej w Polsce.

Tematem spotkania było „Co zrobić, aby szybko rozwinąć współpracę gospodarek Rosji i Polski”.

Temat i spotkanie niezwykle istotne zwłaszcza w tle konfliktu Rosyjsko – Ukraińskiego oraz niewykorzystania potencjału Polski i potrzeb Federacji Rosyjskiej, przy istniejącym ujemnym bilansie handlowym Polski z uwagi na import surowców.

Ambasador podkreślił, że na dzisiaj niezwykle istotnym znaczeniem jest fakt, iż w niewielkim stopniu odczuwamy wpływ polityki na czynniki gospodarcze i kontakty handlowe obu stron. Widać to w sposób szczególny po uruchomieniu ruchu turystycznego przygranicznego z obwodem Kaliningradzkim.

Życzeniem obu stron jest, aby sytuacja ta utrzymywała się a nawet ulegała poprawie. Jak podkreślił Ambasador – sytuacja polityczna może ulec zmianie w związku z zaangażowaniem Unii Europejskiej a tym samym i Polski w sytuację na Ukrainie.