14.04.2016r. Szkolenie z zakresu ochrony Danych Osobowych

Już po raz kolejny w siedzibie Klubu zostało zorganizowane wspólnie z TUV NORD Polska szkolenie z zakresu ochrony Danych Osobowych.

Szkolenie poprowadzili:

– Przemysław Szczurek – Product Manager d.s. Bezpieczeństwa Informacji TUV NORD

– Witold Perkowski – Koordynator Zespołu Systemów Zarządzania i Bezpieczeństwa w Business Consulting Center.

Asystowała Magdalena Brudzyńska – Doradca Klienta w TUV NORD Polska Oddział w Warszawie.

Szkolenie wzbudziło duże zainteresowanie, ponieważ w znacznej mierze dominowało praktyczne stosowanie obowiązującego prawa w tym zakresie.