14.03.2015r. Spotkanie piwne Członków Klubu

Kolejne spotkanie, które tym razem było połączone z otwartym posiedzeniem Zarządu i Konwentu podczas którego zostały przyjęte Panie inspirujące do Loży Kobiet przy Klubie.

Na spotkaniu zostały omówione zasady funkcjonowania Loży oraz zostały wybrane władze Loży.