14.01.2010r. Spotkanie piwne Członków Klubu

W dniu 14.01.2010r. w siedzibie Podlaskiego Klubu Biznesu odbyło się spotkanie Członków Klubu inaugurujące rozpoczęcie roku kalendarzowego.

Było to równocześnie otwarte posiedzenie Zarządu i Konwentu. Podczas spotkania Prezes omówił pokrótce miniony rok i przedstawił propozycje Zarządu na najbliższy okres. Spotkanie wypełnione było ogólną szeroką dyskusją i propozycjami członków.