13.03.2006r. Spotkanie z Kenneth M. Hillas wiceambasadorem USA w Warszawie

W dniu 13.03.2006r. w siedzibie Podlaskiego Klubu Biznesu miało miejsce spotkanie z wiceambasadorem USA w Warszawie Kenneth M. Hillas.

Spotkanie poświęcone było głównie sprawom gospodarczym a w szczególności wymiany handlowej i inwestycji amerykańskich w Polsce, oraz problemów powodujących niewystarczający poziom tych inwestycji.

W dyskusji szeroko poruszony był też temat wiz i dysproporcji we wzajemnym stosunku do możliwości swobodnego podróżowania. Mimo niełatwych tematów spotkanie było bardzo owocne.