11.04.2011r. Spotkanie w sprawie Klastra Budowlanego

W dniu 11.04.2011r. odbyło się pierwsze (założycielskie) spotkanie w sprawie powołania Klastra Budowlanego.

Podczas spotkania omówione zostały cele i zadania powstającego Klastra. Uzgodniono ponadto, że należy przystąpić do pisania wniosku o uzyskanie środków unijnych na jego dalszą działalność.

Bezpośrednią osobą odpowiedzialną za pisanie wniosku uznano Pana Marcina Rutkowskiego a nadzór nad całością sprawować będzie dyrektor Klubu.