11.01.2005r. Spotkanie piwne Członków Podlaskiego Klubu Biznesu – gość Janusz Korwin – Mikke

W dniu 11.01.2005r. odbyło się pierwsze w tym roku spotkanie piwne członków Klubu.

Podczas spotkania prezes Lech Pilecki przedstawił sprawozdanie z działalności Klubu w okresie od Walnego Zgromadzenia tj. 18.06.2004 r. do 31.12.2004r. Następnie przewodniczący konwentu Jarosław Stypułkowski złożył sprawozdanie z działalności Konwentu za ten sam okres.

W tym momencie na spotkanie przybył Janusz Korwin – Mikke – były przewodniczący Unii Polityki Realnej . Wizyta trwała około jednej godziny .

Po opuszczeniu sali przez gościa dyrektor Tadeusz Backiel przedstawił właściciela firmy ,,Akademia Przygody „-Adama Mularczyka, z którym zawarta została umowa na świadczenie usług gastronomicznych w Klubie .

Pan Mularczyk dokonał krótkiej prezentacji swojej firmy z równoczesną demonstracją własnego zaplecza i możliwości organizowania różnego rodzaju imprez.

Po prezentacji prezes Lech Pilecki przedstawił plan działania na najbliższy okres i zaprosił do dyskusji w której mowa była o oczekiwaniach członków Klubu i ewentualnych uwagach w odniesieniu do Zarządu i Konwentu.