10.08.2004r. Spotkanie z prof. dr. hab. Bronisławem Geremkiem

W dniu 10.08.2004r. w siedzibie Podlaskiego Klubu Biznesu odbyło się spotkanie z prof. dr. hab. Bronisławem Geremkiem – Posłem do Parlamentu Europejskiego.

Tematem wiodącym spotkania były sprawy wzajemnych relacji między Polską a Unią Europejską w zakresie tworzenia i realizacji prawa oraz przepisów wykonawczych. Poruszono również ważną rolę parlamentarzystów polskich w wypełnianiu tej misji.

W trakcie szerokiej i bardzo interesującej dyskusji Pan Profesor odpowiedział na szereg pytań zadanych przez uczestników spotkania. W spotkaniu uczestniczył również Poseł Andrzej Potocki.