10.06.2014r. Spotkanie z ks. Józefem Romanem Majem

W dniu 10.06.2014r. odbyło się spotkanie z księdzem prałatem Józefem Romanem Majem – kapelanem Solidarności i NZS, Kawalerem Św. Brygidy i Francuskiego Orderu Zasługi, kapelanem ponad 40 organizacji społecznych.

Gość wygłosił prelekcję „Etyka biznesu- droga przedsiębiorcy jako droga do wolności osobistej i społeczne”.

W drugiej części spotkania zostało zaprezentowane przedsięwzięcie biznesowe, któremu patronuje ks. Roman Maj i do udziału w którym zachęcał zebranych.