10.03.2016r. Szkolenie z zakresu Prawa Budowlanego „Prawne aspekty procesu inwestycyjnego”

W dniu 10.03.2016r. Podlaski Klub Biznesu we własnym zakresie przeprowadził szkolenie na temat PRAWNE ASPEKTY PROCESU INWESTYCYJNEGO w świetle najnowszych zmian w Prawie Budowlanym.

Szkolenie poprowadzili:

  • Pani ALICJA PŁUCIŃSKA – FILIPOWICZ – Sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego, wykładowca akademicki, autorka wielu opracowań oraz komentarzy z zakresu prawa budowlanego i zagospodarowania przestrzennego;
  • ARTUR KOSICKI – prawnik, pełnomocnik zarządu Klubu ds. prawnych, specjalista z zakresu prawa budowlanego.