10.02.2004r. Spotkanie z prof. dr hab. Dariuszem Kajetanem Rosatim – członkiem Rady Polityki Pieniężnej

W  dniu  10.02.2004r.  odbyło  się  spotkanie  z  prof. dr  hab. Dariuszem  Kajetanem  Rosatim – członkiem  Rady  Polityki  Pieniężnej , wybitnym  ekonomistą.

Wiodącym  tematem  spotkania  były  sprawy  gospodarcze  i  zależność  gospodarki  od  polityki  pieniężnej oraz  przyczyny  i  zależności  wartości  złotówki  na  rynkach  światowych, w tym odzwierciedlenie  tych  zależności  na  naszą  gospodarkę.

Po  prelekcji  Pana  profesora  rozgorzała  szeroka  i  konstruktywna  dyskusja  wywołana  pytaniami  z  sali.

Przed  rozpoczęciem  spotkania  zostały  wręczone  Certyfikaty  przynależności  do  klubu  nowo  przyjętym  członkom oraz  uroczyste podpisanie  porozumienia  o  współpracy  pomiędzy  Klubem  i  Uniwersytetem  w  Białymstoku.