11.03.2003r. Spotkanie z dziennikarzami TVP Białystok

W dniu 11 marca 2003r. w siedzibie Podlaskiego Klubu Biznesu odbyło się spotkanie z dziennikarzami TVP na czele z dyrektorem ośrodka Jackiem Popiołkiem.

Cały wieczór poświęcamy został omówieniu i prezentacji dotychczasowych dokonań naszej Telewizji.

Przedstawione zostały również zasady szerokiej współpracy dające wszystkim środowiskom Podlasia możliwość prezentacji swojej działalności.