09.11.2010r. Spotkanie piwne Członków Klubu

W dniu 09.11.2010r. w siedzibie Podlaskiego Klubu Biznesu miało miejsce kolejne cykliczne spotkanie piwne członków Klubu z równoczesnym otwartym posiedzeniem Zarządu i Konwentu

Omówione zostały sprawy bieżące oraz szczegóły dotyczące spotkań opłatkowych Podlaskiego Forum Gospodarczego i Podlaskiego Klubu Biznesu.

W drugiej części spotkania Pan Artur Ostrowski jako niedawno pozyskany członek Podlaskiego Klubu Biznesu przybliżył działalność i charakter swojej firmy.