09.11.2007r. Spotkanie z Ambasadorem Rumunii – Gabrielem Constantin Bartas

W dniu 09.11.2007r. w siedzibie Podlaskiego Klubu Biznesu miało miejsce spotkanie z Jego Ekscelencją Gabrielem Constantin Bartas – Ambasadorem Rumunii w Warszawie oraz Mariusem Vitionescu -– Ministrem, Radcą d.s. Gospodarczych.

Spotkanie dotyczyło wymiany poglądów na temat spraw gospodarczych i ewentualnej współpracy przedsiębiorców z Podlasia i okręgu Brasov w Rumunii.