09.10.2006r. Spotkanie z kandydatami na Prezydenta Białegostoku – Debata w Podlaskim Klubie Biznesu

Debata w Podlaskim Klubie Biznesu

Podlaski Klub Biznesu był gospodarzem spotkania z kandydatami na Prezydenta Białegostoku:

  • Januszem Kochanem,
  • Markiem Kozłowskim,
  • Krzysztofem Sawickim,
  • Tadeuszem Truskolaskim.

W sali konferencyjnej zebrali się również przedstawiciele władz miejskich i wojewódzkich, między innymi Prezydent Białegostoku Ryszard Tur i Marszałek Województwa Podlaskiego Janusz Krzyżewski.

Na początku spotkania przedstawiciele poszczególnych sztabów wyborczych i przyjaciele kandydatów przedstawili sylwetki tych, którzy zmagać się będę w walce o buławę Białegostoku. W imieniu Janusza Kochana głos zabrał profesor Marian Szamatowicz. Sylwetkę Marka Kozłowskiego przedstawił Mariusz Kamiński a osiągnięcia Krzysztofa Sawickiego zaprezentował Waldemar Kozłowski. O doświadczeniu Tadeusza Truskolaskiego mówiła natomiast profesor Barbara Kudrycka.

Przed rozpoczęciem dyskusji kandydaci na urząd Prezydenta musieli rozwiązać test sprawdzający ich wiedzę dotyczącą Białegostoku. Pytania dotyczyły m.in. dokładnej powierzchni naszego miasta, daty oficjalnego nadania praw miejskich a także ilości ulic i placów znajdujących się w Białymstoku. Wyniki testu potwierdziły, że wszyscy kandydaci na Prezydenta zasługują na tę zaszczytną funkcję.

Po rozwiązaniu testu przyszedł czas na dyskusję o programach wyborczych poszczególnych kandydatów. Odpowiadali oni na pytania związane z planami zagospodarowania przestrzennego miasta, zarządzaniem mieniem komunalnym, obniżeniem poziomu bezrobocia, przyszłością klubu piłkarskiego Jagiellonia i budową lotniska na Krywlanach. Okazało się, że mimo drobnych różnic w metodach działalności politycznej, kandydaci zgodnym głosem stwierdzili, że lotnisko na Krywlanach jest stolicy Podlasia bardzo potrzebne zaś Jagiellonia powinna stać się wizytówką naszego miasta.

W debacie pojawiło się również pytanie o pomysł na promocję Białegostoku w Polsce i na świecie. Tadeusz Truskolaski (kandydat z ramienia Platformy Obywatelskiej) stwierdził, że w promowaniu Białegostoku postawiłby przede wszystkim na ludzi młodych a w budżecie miasta powinny również pojawić się większe nakłady na promocję. W przekonaniu Krzysztofa Sawickiego, kandydata z ramienia Chrześcijańskiego Ruchu Samorządowego – promocja Białegostoku obecnie w ogóle nie istnieje. Krzysztof Sawicki postawił nacisk głównie na rozwój technologii przemysłowych i na turystykę. Podobnie Marek Kozłowski (Prawo i Sprawiedliwość) promocję Białegostoku uzależnił od działalności funkcjonujących w nim specjalistów. Dyskusję na ten temat podsumował Janusz Kochan (Sojusz Lewicy Demokratycznej), który zauważył, że najlepszą promocją dla Białegostoku są ludzie, którzy to miasta kochają, np. profesor Marian Szamatowicz.

Najważniejszym elementem dyskusji była oczywiście współpraca przyszłego prezydenta Białegostoku z podlaskimi przedsiębiorcami. Każdy z kandydatów stwierdził, że rola przedsiębiorców w rozwoju Białegostoku jest bardzo ważna i nie do przecenienia. Postawili oni nacisk na konieczność wspólnego dyskutowania nad zagadnieniami gospodarczymi i usprawnieniu kontaktów między włodarzami miasta a podlaskimi przedsiębiorcami.

Jednym z problemów, które narodziły się podczas dyskusji, była kwestia przyciągnięcia do Białegostoku i na Podlasie nowych inwestorów. W przekonaniu Tadeusza Truskolaskiego przyczyną braku inwestycji w naszym regionie jest jego niska dostępność komunikacyjna. By ją podwyższyć, należy jak najszybciej uruchomić lotnisko na Krywlanach, a także uruchomić Biuro Obsługi Inwestorów i specjalny zespół złożony z najlepszych specjalistów, który będzie pozyskiwał inwestorów krajowych i zagranicznych. Z Tadeuszem Truskolaskim zgodził się kandydat z ramienia Prawa i Sprawiedliwości. Marek Kozłowski postawił nacisk na komunikację, a także na uproszczenie procedur związanych z rozwojem i prowadzeniem działalności gospodarczej. Przykład dobrze obsłużonego przedsiębiorcy zachęci potencjalnych inwestorów. Podobnie uważa Janusz Kochan, zwolennik rozwoju komunikacji i transportu, który mówił o dostępie do nowych technologii i osiągnięciu standardów europejskich. Krzysztof Sawicki położył przede wszystkim nacisk na biznes wytwórczy i wykwalifikowaną kadrę techniczną.

Kandydaci na Prezydenta Białegostoku zwracali uwagę na swoje doświadczenie polityczne, naukowe i społeczne. Jednogłośnie twierdzili, że w pełnieniu funkcji prezydenta miasta nie będą kierowali się preferencjami politycznymi tylko interesem mieszkańców stolicy Podlasia. Na pytanie, czy nowo wybrany prezydent miasta, zatrudniłby swoich obecnych rywali, kandydaci udzielali dyplomatycznych odpowiedzi, m. in.: „Bardzo chętnie zatrudnię, ale nic nie mogę obiecać”.

Jak zauważył Prezes Podlaskiego Klubu Biznesu Lech Pilecki, debata kandydatów na Prezydenta była najdłuższym jak dotąd spotkaniem w klubie. Tadeusz Truskolaski, Marek Kozłowski, Krzysztof Sawicki i Janusz Kochan przez prawie trzy godziny odpowiadali na pytania zebranych. W dyskusji uczestniczył również Prezydent Ryszard Tur, Marszałek Województwa Podlaskiego Janusz Krzyżewski a także były wojewoda Jerzy Półjanowicz i profesor Zbigniew Puchalski. Głos zabierali członkowie Rady Miejskiej, którzy próbowali zdyskredytować inicjatywy kandydatów na Prezydenta Białegostoku, odwołując się do swoich opinii o dotychczasowym współdziałaniu radnych z Prezydentem miasta.

Pod koniec spotkania Prezes Lech Pilecki wręczył kandydatom na Prezydenta wędki – symboliczny upominek, który ma im przypominać, że posiadają już narzędzia i kwalifikacje do bycia dobrymi politykami a podlascy przedsiębiorcy i wszyscy mieszkańcy Białegostoku teraz oczekują od nich pozytywnych rezultatów.