08.11.2010r. Spotkanie z kandydatami do Sejmiku Wojewódzkiego i Rady Miasta Białegostoku

W dniu 08.11 2010r. w siedzibie Izby Przemysłowo-Handlowej w Białymstoku odbyło się spotkanie z kandydatami do Sejmiku Wojewódzkiego i Rady Miasta Białegostoku któremu przewodniczyli: Wojciech Strzałkowski – Podlaskie Forum Gospodarcze, Witold Karczewski – Izba Przemysłowo-Handlowa i Lech Pilecki – Podlaski Klub Biznesu.

Łącznie w spotkaniu wzięło udział 23 kandydatów wywodzących się głównie ze środowisk gospodarczych lub popieranych przez przedsiębiorców.

Stwierdzono, że środowiska przedsiębiorców w tych gremiach samorządowych są reprezentowane w sposób nie zadowalający, a jedną z przyczyn jest niechęć tego środowiska do uczestniczenia w życiu politycznym. Nie mniej jednak należy czynić starania i popierać startujących, albowiem zgodnie z przysłowiem „nieobecni nie mają racji”.

W dalszej części spotkania kandydaci odpowiadali na pytania organizatorów spotkania.