08.10.2004r. Obchody 10-lecia powstania Podlaskiego Klubu Biznesu

W   dniu  08.10.2004r.  w siedzibie Podlaskiego Klubu Biznesu odbyły się uroczystości  obchodów  10-lecia  istnienia  Klubu.

Honorowym  gościem  uroczystości  był  LECH  WAŁĘSA – były  Prezydent  Rzeczpospolitej  Polskiej – Honorowy  Członek  naszego  Klubu  oraz  jego  syn  Jarosław.

Zaproszeni goście, zarząd i członkowie  Klubu o godzinie 7.00 uczestniczyli we Mszy  Świętej celebrowanej przez Arcybiskupa Wojciecha Ziembę – Metropolitę  Białostockiego.

W  ciągu dnia odbywały  się  spotkania okolicznościowe, wizyty i wywiady w Oddziale  Regionalnym  Telewizji  Polskiej  w  Białymstoku  oraz  Polskim  Radiu  Białystok.

Po  wspólnym obiedzie Członków Klubu  z Lechem Wałęsą o godz. 18.00  rozpoczęły  się  główne  uroczystości,  podczas  których  wyróżnieni  zostali  specjalnymi  Certyfikatami  Członkowie– Założyciele  Podlaskiego  Klubu  Biznesu.

Z okazji  10-  lecia  zasłużeni  Członkowie  Klubu  otrzymali  odznaczenia  państwowe  nadane  przez  Prezydenta  RP.

Otrzymali  je:

–  Lech Pilecki – Krzyż  Kawalerski  Orderu  Odrodzenia  Polski

–  Witold  Karczewski – Złoty  Krzyż  Zasługi

–  Anna  Krygier – Srebrny  Krzyż  Zasługi

–  Wojciech  Kręcisz – Srebrny  Krzyż  Zasługi

–  Jerzy  Kindziuk – Srebrny  Krzyż  Zasługi

Honorowi  goście  (180  osób)  zostali  obdarowani  specjalnymi  Certyfikatami    Przyjaciela  Podlaskiego  Klubu  Biznesu.  Oficjalne  uroczystości  zakończone  zostały  ogólnym  bankietem,  którego  współorganizatorem  był  Bank  PKO  BP  SA  Regionalny  Oddział  Korporacyjny  w  Białymstoku.