08.09.2009r. Spotkanie z Panią Julitą Motal – dyrektor placówki Polbank EFG

W dniu 08.09.2009r. w Podlaskim Klubie Biznesu miało miejsce spotkanie z Panią Julitą Motal – dyrektorem placówki „Polbanku EFG” w Białymstoku.

Spotkanie odbyło sie pod hasłem „Polbank – bank przyjazny podlaskim przedsiębiorcom”.

Przedstawiona została krótka charakterystyka Banku oraz oferty dla firm i klientów indywidualnych, a także formy bardzo korzystnych lokat połączonych z funduszami inwestycyjnymi.

Ewenementem tego spotkania było to, że Pani Julita Motal swoją placówkę prowadzi w ramach własnej działalności gospodarczej na zasadzie „franszyzy”.