07.11.2005r. Spotkanie z senatorem – Krzysztofem Jakubem Putrą

W dniu 07.11.2005r. w siedzibie Podlaskiego Klubu Biznesu miało miejsce spotkanie z senatorem Krzysztofem Jakubem Putrą – wicemarszałkiem Senatu Rzeczpospolitej Polskiejwiceprzewodniczącym Klubu Parlamentarnego PiS i przewodniczącym Klubu Senackiego PiS.

Tematem wiodącym spotkania były sprawy rozwoju gospodarczego Podlasia, wyrównywania szans województw ściany wschodniej i odpowiedniemu podziałowi środków unijnych, oraz nakładów na infrastrukturę.

W spotkaniu uczestniczyło ponad 80 osób i cieszyło się dużym zainteresowaniem, co uwidaczniało się w dyskusji.