07.10.2008r. Spotkanie z Elżbietą Koszlew – wiceprezes InfoMonitor Biura Informacji Gospodarczej S.A.

W dniu 07.10.2008 r. w siedzibie Podlaskiego Klubu Biznesu miało miejsce spotkanie z Elżbietą Koszlew – wiceprezes InfoMonitor Biura Informacji Gospodarczej S.A.

Pani Elżbieta przedstawiła zagadnienia dotyczące „Znaczenia informacji gospodarczej dla ograniczenia ryzyka biznesowego i poprawy płynności finansowej w firmie”.

Spotkanie było bardzo interesujące zwłaszcza w zakresie egzekwowania należności płatniczych i kreowania własnego wizerunku w środowisku gospodarczym.