07.02.2012r. Seminarium „Katalizator Inwestycji – doradztwo dla MŚP w zakresie pozyskania kapitału zewnętrznego”

W dniu 07.02.2012 r. w siedzibie Podlaskiego Klubu Biznesu wspólnie z Fundacją Obserwatorium Zarządzania zorganizowane zostało Seminarium pn. „Katalizator Inwestycji – doradztwo dla MŚP w zakresie pozyskania kapitału zewnętrznego”.

Podczas seminarium wskazane zostały sposoby i metody pozyskania kapitału zewnętrznego dla potrzeb rozwoju firmy. Przedstawiono możliwości uzyskania nieodpłatnego wsparcia w Obserwatorium Zarządzania przy tworzeniu wniosków o fundusze unijne, wycenie przedsiębiorstwa (stworzenie audytu) oraz napisania biznes planu.