06.06.2006r. Walne Zgromadzenie Członków sprawozdawczo – wyborcze

W dniu 06.06.2006 r. miało miejsce Walne Zgromadzenie Członków – sprawozdawczo – wyborcze.

Prezes Klubu, Zarząd i Konwent otrzymali absolutorium.

Wybrane zostały nowe władze Klubu:

Prezesem ponownie został – Lech Jerzy Pilecki

Do Zarządu weszli:
Jan Borawski – wiceprezes
Jerzy Kindziuk – wiceprezes
Anna Krygier – skarbnik
Marzena Sielicka – sekretarz
Jerzy Szmurło – członek
Wojciech Kręcisz – członek

Do Konwentu weszli:
Anna Ostaszewicz – Wróbel – przewodnicząca
Stanisław Łuniewski
Tadeusz Klimowicz
Marek Zalewski
Jan Karpiuk