06.03.2012r. Spotkanie piwne Członków Klubu – gość Błażej Młynarczyk

W dniu 06.03.2012 r. członkowie Podlaskiego Klubu Biznesu spotkali się na cyklicznym spotkaniu piwnym połączonym z otwartym posiedzeniem Zarządu i Konwentu.

Na wstępie miało miejsce 15 minutowe wystąpienie Pana Błażeja Młynarczyka z firmy Finances For You, który zaprezentował kilka programów lokowania nadwyżek finansowych i zaprosił do współpracy.

Następnie Prezes poruszył temat zbliżającego się Walnego Zebrania i w krótkiej dyskusji ustalono, że przewodniczącym zebrania zostanie członek Jan Borawski.

W dalszej kolejności została omówiona sprawa przynależności Klubu do Podlaskiego Forum Gospodarczego i ustalono, że temat zostaje przeniesiony na Walne Zebranie na którym zostanie podjęta decyzja.