06.02.2009r. Spotkanie z Prezydentem Miasta Tadeuszem Truskolaskim

W dniu 06.02.2009 r. w siedzibie Klubu miało miejsce spotkanie z Prezydentem Miasta Tadeuszem Truskolaskim i pierwszym zastępcą prezydenta Adamem Polińskim.

Tematem wiodącym spotkania były sprawy gospodarcze, oraz plany inwestycyjne i polityka prorozwojowa na rok 2009 z perspektywą na lata następne. Po formalnych wystąpieniach Prezydentów zostali oni zasypani pytaniami z sali, które nie zawsze były łatwe i oczywiste. W efekcie końcowym uczestnicy spotkania czuli się usatysfakcjonowani z udzielonych odpowiedzi.