05.10.2009r. Spotkanie z Ryszardem Kaliszem

W dniu 05.10.2009 r. Wspólnie z Izbą Przemysłowo – Handlową w Białymstoku gościliśmy w siedzibie Klubu Ryszarda Kalisza posła na Sejm RP VI kadencji, byłego Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezydenta RP oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Podczas spotkania usłyszeliśmy niezmiernie wiele interesujących wątków w kontekście ostatniej „afery hazardowej” a także mechanizmów działających w kręgach poselskich zwłaszcza w zakresie lobbingu.

Gość stwierdził, że niezmiernie istotną rzeczą jest właściwa ocena działań lobbingowych i ich zakresu, albowiem lobbing jest dzisiaj rzeczą normalna i legalną, ale też niezmiernie delikatną w samej materii. Podczas całego spotkania poruszonych zostało kilka bardzo interesujących wątków, chociażby działanie Komisji Śledczej do spraw śmierci Barbary Blidy.