05.08.2008r. Spotkanie piwne Członków Klubu

W dniu 05.08.2008 r. w siedzibie Podlaskiego Klubu Biznesu miało miejsce jedno z cyklicznych spotkań piwnych podczas którego omówione zostały sprawy bieżące. Prezes wręczył członkom Zarządu tematyczny podział spraw którymi w sposób szczególny powinni się zajmować oraz wskazał przewodniczącemu Konwentu, aby podobny plan działania przygotować również członkom Konwentu.