04.10.2011r. Spotkanie piwne Członków Klubu

W dniu 04.10.2011 r. odbyło się kolejne spotkanie piwne.

Było to spotkanie wewnętrzne na którym Prezes podjął decyzję o zwołaniu Walnego Zebrania Nadzwyczajnego a pozostali członkowie Zarządu poparli ta decyzję. Ustalono, że Nadzwyczajne Walne Zebranie odbędzie się w dniu 26.10.2011 r. o godz. 18.00 w siedzibie Podlaskiego Klubu Biznesu.