04.06.2007r. Walne Zgromadzenie Członków Klubu, wybory uzupełniające

W dniu 04.06.2007 r. Odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Klubu. Podczas zebrania przeprowadzone zostały wybory uzupełniające do Konwentu i Zarządu.

Po wyborach uzupełniających skład Zarządu przedstawia się następująco:

1. Lech Jerzy Pilecki – Prezes Zarządu
2. Jerzy Kindziuk – Wiceprezes
3. Jan Borawski – Wiceprezes
4. Anna Krygier – Wiceprezes – skarbnik
5. Wojciech Kręcisz – Wiceprezes
6. Tadeusz Klimowicz – Wiceprezes – sekretarz
7. Leszek Zaniewski – Wiceprezes

Skład Konwentu po wyborach uzupełniających jest następujący:

1. Stanisław Łuniewski – Przewodniczący
2. Marek Zalewski – Wiceprzewodniczący
3. Agata Ciok – Wiceprzewodnicząca
4. Jan Karpiuk – Wiceprzewodniczący
5. Hubert Kaczyński – Wiceprzewodniczący