04.03.2008r. Spotkanie piwne Członków Klubu – gość Marek Górniak

W dniu 04.03.2008 r. miało miejsce cykliczne spotkanie integracyjne członków Podlaskiego Klubu Biznesu.

Podczas spotkania z trzydziestu minutową prelekcją wystąpił Marek Górniak z zakresu sumero – cyfrologii dotyczącej rozpoznawania natury człowieka i skłonności chorobowych.

Po prelekcji o wrażeniach i efektach wyjazdu z misją do Kanady opowiedzieli jej uczestnicy: Stanisław Łuniewski i Jerzy Wołkowycki.

Następnie na spotkanie przybył zaproszony przewodniczący Rady Miejskiej – Włodzimierz Kusak, który wrócił na chwilę do sprawy kanadyjskiej (był również uczestnikiem misji) a następnie odpowiedział na szereg pytań zadanych przez członków klubu. Pan Kusak gościł w klubie po raz pierwszy.