04.02.2015r. Spotkanie z Maciejem Żywno

W dniu 04.02.2015 r. w ramach cyklu spotkań z władzami samorządowymi na początku roku w siedzibie Podlaskiego Klubu Biznesu miało miejsce spotkanie z Maciejem Żywno -wicemarszałkiem Województwa Podlaskiego.

Tematem wiodącym była nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej, której dysponentem na nasz region jest Urząd Marszałkowski. Została przedstawiona formuła podziału środków na poszczególne działania oraz zasada ich przyznawania beneficjentom.