04.02.2008r. Spotkanie z parlamentarzystami podlaskimi

W dniu 04.02.2008 r. w siedzibie Izby Przemysłowo – Handlowej w Białymstoku odbyło się spotkanie z parlamentarzystami podlaskimi.

Organizatorami spotkania byli : Izba Przemysłowo – Handlowa w Białymstoku i Podlaski Klub Biznesu w Białymstoku.

W spotkaniu uczestniczyli:

  • Rober Tyszkiewicz,
  • Józef Klim,
  • Jacek Żalek,
  • Damian Raczkowski,
  • Eugeniusz Czykwin.

Podczas spotkania przedstawiona została ocena oddziaływania wyników głosowania ugrupowań politycznych Sejmu RP minionej kadencji na rozwój gospodarczy kraju. Po prezentacji przedstawiony został Posłom wykaz tematów jakie są oczekiwaniem przedsiębiorców w stosunku do parlamentarzystów. Dotyczyły one przede wszystkim poprawy swobód w prowadzeniu działalności gospodarczej oraz przyznawania i podziału środków unijnych.