03.09.2015r. Spotkanie piwne Członków Klubu

Dnia 03.09.2015r odbyło się kolejne spotkanie piwne podczas którego omówiono bieżące sprawy Podlaskiego Klubu Biznesu.

Omówiono również wstępne zasady utworzenia się przy Podlaskim Klubie Biznesu  Loży Kobiet na której przewodniczącą zaproponowano Dorotę Ejsztet.