03.08.2009r. Spotkanie z Mnichami Tybetańskimi

W Białymstoku gościła grupa Mnichów z Tybetu, którzy w dniu 03.08.2009 r. byli gośćmi Podlaskiego Klubu Biznesu.

Podczas spotkania opowiedzieli o warunkach swego bytowania a przede wszystkim o działalności charytatywnej na rzecz dzieci tybetańskich. Ze swych przemyśleń filozoficznych przekazali przesłanie życia codziennego i istoty w nim harmonii ducha ciała i umysłu jako ważnej dla właściwego funkcjonowania każdej żywej istoty, a człowieka szczególnie. Było to niezmiernie interesujące i wzbogacające spotkanie.