02.06.2006r. Spotkanie z Rektorami WSFiZ w Białymstoku i Wyższej Szkoły Gospodarki i Techniki w Vechta – Niemcy

W dniu 02.06.2006 r w siedzibie Podlaskiego Klubu Biznesu miało miejsce spotkanie z przedstawicielami władz uczelni na czele z Rektorami Wyższej Szkoły Gospodarki i Techniki w Vechta – Niemcy, oraz Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku.

Tematem spotkania były próby przedstawienia i przeniesienia działań praktycznych z zakresu szkolenia młodzieży pod potrzeby gospodarki a nie dla samego kształcenia. Dokształcanie kadr w działających firmach niezbędne dla dalszego ich rozwoju i nadążania za postępem i nowymi technologiami a także konkurencyjności na rynku.