02.03.2005r. Prezentacja koncepcji lotniska na Krywlanach

W dniu 02.03.2005r. w siedzibie Podlaskiego Klubu Biznesu miała miejsce prezentacja koncepcji lotniska na Krywlanach.

Prezentacji dokonał Wicemarszałek Województwa Podlaskiego – KAROL TYLENDA przy współudziale Zastępcy Prezydenta Miasta – MARIANA BLECHARCZYKA odpowiedzialnego za ten temat w Urzędzie Miasta.

Ze złożonej relacji wynikało, że sprawy postępują we właściwym kierunku i na obecnym etapie istnieje całkowita zgodność zainteresowanych Urzędów co do konieczności budowy takiego lotniska na Krywlanach. Mimo istniejących problemów jak chociażby wycinka, czy może tylko obniżenie ca 70 ha lasu Wicemarszałek Karol Tylenda uznał wręcz za pewne, że budowa lotniska ruszy jeszcze w tym roku.

Mniej optymistycznie widzi to Za-ca Prezydenta Miasta Marian Blecharczyk, ale też nie wykluczył takiej możliwości.
Prezentacja połączona była z konferencją prasową.