01-02.10.2013r. Szkolenie „Metody skutecznego zarządzania płynnością finansową”

W dniach 01 – 02.10.2013 r. w Podlaskim Klubie Biznesu zostało zorganizowane szkolenie z zakresu ,, METODY SKUTECZNEGO ZARZĄDZANIA PŁYNNOŚCIĄ FINANSOWĄ”

Szkolenie przeprowadziła firma Open Qualis sp. z o.o.. Celem szkolenia było przekazanie praktycznej wiedzy jaką powinien posiadać mały przedsiębiorca na temat kluczowych obszarów zarządzania w firmie, a w szczególności zarządzania finansami. Uczestnicy mieli odpowiedzieć sobie na pytanie: skąd bierze się zysk w ich firmie, co ten zysk gwarantuje a co ogranicza, jak należy go zabezpieczyć, jak chronić płynność finansową firmy i w których obszarach optymalizować koszty.

Szkolenie poruszało również takie tematy jak: jakie ryzyka biznesowe wiążą się z rozwojem firmy, jak tymi ryzykami zarządzać, jak współpracować ze specjalistami tak, aby kupowana od nich wiedza pracowała na korzyść przedsiębiorstwa oraz w czym mały przedsiębiorca powinien naśladować korporacje.