Podlaski Klub Biznesu

Podlaski Klub Biznesu

 

ul.Dojlidy Fabryczne 23

Pałac Hasbacha

15-554 Białystok

tel./fax: (0 85) 741-21-94

e-mail: klub@podlaskiklubbiznesu.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ważną formą działalności klubu są spotkania z politykami i działaczami
gospodarczymi, ludźmi biznesu - m.in. z:


prezydentami:
Lechem Wałęsą, Ryszardem Kaczorowskim i Aleksandrem Kwaśniewskim.
premierami RP:
Janem Krzysztofem Bieleckim, Hanną Suchocką, Janem Olszewskim,
Waldemarem Pawlakiem, wicepremierami: Grzegorzem Kołodko oraz
Leszkiem Balcerowiczem.
biznesmenami:
Zbigniewem Niemczyckim, Aleksandrem Gudzowatym, Wojciechem Fibakiem,
Danutą Piontek.
działaczami gospodarczymi:
Waldemarem Kuczyńskim, Ryszardem Bugajem, Ewą Bończak-Kucharczyk,
Andrzejem Arendarskim, Ireną Fołta, Cezarym Stypułkowskim,
Andrzejem Olechowskim.
delegacjami zagranicznymi w ramach misji gospodarczych z Włoch, Danii,
Francji, Wielkiej Brytanii, Rosji, Tajwanu, Chin.


Dzięki inicjatywie członków Podlaskiego Klubu Biznesu zorganizowano kilka
zagranicznych wypraw gospodarczych. Podlascy przedsiębiorcy odwiedzili między
innymi Nowy Jork, New Jersey i Chicago, gdzie odbyły się spotkania z 
przedstawicielami biznesu polonijnego, jak również Kaliningrad, Grodno, Psków.

Bankiet. Jedno ze spotkań Klubu.

Wielu członków Klubu utrzymuje bliskie więzi gospodarcze z sąsiadami ze wschodu:
z Rosją, Białorusią, Ukrainą, Litwą, Łotwą i Estonią. Kontakty z partnerami
zagranicznymi są nie tylko formą promocji Podlasia, ale także polskiej gospodarki.