Podlaski Klub Biznesu

Podlaski Klub Biznesu

 

ul.Dojlidy Fabryczne 23

Pałac Hasbacha

15-554 Białystok

tel./fax: (0 85) 741-21-94

e-mail: klub@podlaskiklubbiznesu.pl

 

 

 

 
Przedsiębiorstwo budownictwa mieszkaniowego "ŚRÓDMIEŚCIE" Spółka jawna

profil:

NIP:

adres:


tel:
fax:

mail:

www:
budownictwo mieszkaniowe

966-00-00-293

ul.Warszawska 42a
15-077 Białystok

(085) 732-98-21
(085) 743-25-06

srodmiescie@pbmsrodmiescie.pl

www.pbmsrodmiescie.pl