Podlaski Klub Biznesu

Podlaski Klub Biznesu

 

ul.Dojlidy Fabryczne 23

Pałac Hasbacha

15-554 Białystok

tel./fax: (0 85) 741-21-94

e-mail: klub@podlaskiklubbiznesu.pl

 

 

 

 
AGNELLAprofil:

NIP:

adres:


tel:

fax:

mail:

www:
produkcja dywanów i chodników

542-020-14-98

ul. Gen. Andersa 42
15-113 Białystok

(0-85) 675-25-51

(0-85) 675-24-71

sekret1@agnella.com.pl

www.agnella.pl