Podlaski Klub Biznesu

Podlaski Klub Biznesu

 

ul.Dojlidy Fabryczne 23

Pałac Hasbacha

15-554 Białystok

tel./fax: (0 85) 741-21-94

e-mail: klub@podlaskiklubbiznesu.pl

 

 

 

 

PUA "ASTWA"profil:NIP:

adres:


tel:tel/fax:

mail:

www:

P.U.-A. ASTWA Sp. z o.o. w Białymstoku jest jedną z czołowych firm sektora MSP działających w województwie podlaskim oraz liderem w zakresie ochrony środowiska regionu podlaskiego.
Podstawą działalności Firmy jest świadczenie usług w zakresie kompleksowej gospodarki odpadami, odbioru i selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych, unieszkodliwiania i odbioru nieczystości ciekłych oraz zimowego i letniego oczyszczania ciągów komunikacyjnych.
Firma działa zarówno na terenie aglomeracji Białegostoku, jak i poza nią. Aktywnie współpracuje z wieloma gminami woj. podlaskiego w zakresie gospodarki odpadami.
Firma jest laureatem wielu prestiżowych nagród m.in. Lider Przedsiębiorczości, Lider Polskiej Ekologii, Lider Polskiego Biznesu, Lider Rynku, Medal Europejski dla Usług, Eurofirma, Przedsiębiorstwo Fair Play.

542 - 020 - 26 - 35

ul. Kombatantów 4
15-102 Białystok

Centrala:
085 65 39 593
085 67 51 022
Dział marketingu i obsługi klienta:
085 67 60 523
Księgowość:
085 65 39 822
Dyspozytornia:
085 65 39 893
Akcja zimowa i letnia:
085 67 51 004

085 65 39 822

astwa@astwa.pl

www.astwa.pl