Podlaski Klub Biznesu

Podlaski Klub Biznesu

 

ul.Dojlidy Fabryczne 23

Pałac Hasbacha

15-554 Białystok

tel./fax: (0 85) 741-21-94

e-mail: klub@podlaskiklubbiznesu.pl

 

 

 

 CONTRACTUS sp. z o.o.

profil:

NIP:

adres:


tel:


fax:


mail:

www:
handel międzynarodowy

545-000-02-73

ul. Kresowa 58
16-100 Sokółka

(085) 748-7010
(085) 748-7020

(085) 7487033
(085) 7422266

bialystok@contractus.pl