Podlaski Klub Biznesu

Podlaski Klub Biznesu

 

ul.Dojlidy Fabryczne 23

Pałac Hasbacha

15-554 Białystok

tel./fax: (0 85) 741-21-94

e-mail: klub@podlaskiklubbiznesu.pl

 
29.07.2006r. Spływ kajakowy

W dniu 29.07.2006r. Członkowie Klubu wraz z osobami towarzyszącymi uczestniczyli w jednodniowym spływie kajakowym rzeką Narwią z miejscowości Waniewo do Rzędzian. Spływ został zorganizowany wspólnie ze Stowarzyszeniem RYNEK KOŚCIUSZKI . Po przepłynięciu odcinka rzeki cała grupa wypoczywała w gospodarstwie agroturystycznym posilając się produktami z grilla i regionalnymi wyrobami produkcji własnej z tego gospodarstwa. W spływie uczestniczyło 12-tu Członków.