Podlaski Klub Biznesu

Podlaski Klub Biznesu

 

ul.Dojlidy Fabryczne 23

Pałac Hasbacha

15-554 Białystok

tel./fax: (0 85) 741-21-94

e-mail: klub@podlaskiklubbiznesu.pl

 
23.05.2006r. Spotkanie - seminarium

W dniu 23.05.2006r. w siedzibie Klubu miało miejsce seminarium o tematyce:
- Pomoc unijna dla przedsiębiorstw w latach 2007-2013
- Nowe źródła finansowanie przedsięwzięć innowacyjnych w MSP projekty celowe NOT.
- Kredyty Technologiczne dla firm umarzane w 50%
Organizatorem spotkania było Podlaskie Forum Gospodarcze przy współudziale Podlaskiego Klubu Biznesu. Prelegentami tematów byli: Jerzy Wołkowycki z Ośrodka Innowacji NOT w Białymstoku, oraz Piotr Sokołowski - Dyrektor Działu Kredytów Banku Gospodarstwa Krajowego.