Podlaski Klub Biznesu

Podlaski Klub Biznesu

 

ul.Dojlidy Fabryczne 23

Pałac Hasbacha

15-554 Białystok

tel./fax: (0 85) 741-21-94

e-mail: klub@podlaskiklubbiznesu.pl

 
13.03.2006r. Spotkanie z Kenneth M. Hillas wice-ambasadorem USA w Warszawie

W dniu 13.03.2006r. w siedzibie Podlaskiego Klubu Biznesu miało miejsce spotkanie z wice-ambasadorem USA w Warszawie Kenneth M. Hillas. Spotkanie poświęcone było głównie sprawom gospodarczym, a w szczególności wymiany handlowej i inwestycji amerykańskich w Polsce, oraz problemów powodujących niewystarczający poziom tych inwestycji. W dyskusji szeroko poruszony był też temat wiz i dysproporcji we wzajemnym stosunku do możliwości swobodnego podróżowania. Mimo niełatwych tematów spotkanie przebiegało w miłej i koleżeńskiej atmosferze.