Podlaski Klub Biznesu

Podlaski Klub Biznesu

 

ul.Dojlidy Fabryczne 23

Pałac Hasbacha

15-554 Białystok

tel./fax: (0 85) 741-21-94

e-mail: klub@podlaskiklubbiznesu.pl

 
12.03.2006r. Spotkanie z wice-ambasodorem USA w Warszawie Kenneth M. Hillas

W dniu 12.03.2006r specjalnym gościem Podlaskiego Klubu Biznesu był wice-ambasador Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej w Warszawie Kenneth M. Hillas. Z tej okazji został zorganizowany wspólny wyjazd rekreacyjno - poznawczy do Białowieży. Po drodze uczestnicy wycieczki zwiedzili cerkiew pod Wezwaniem Świętej Trójcy w Hajnówce, a w Białowieży Rezerwat Pokazowy Żubrów, Muzeum Przyrodniczo - Leśne, oraz zorganizowany został kulig saniami do puszczy, gdzie w rejonie starych dębów bawiono się przy ognisku.