Podlaski Klub Biznesu

Podlaski Klub Biznesu

 

ul.Dojlidy Fabryczne 23

Pałac Hasbacha

15-554 Białystok

tel./fax: (0 85) 741-21-94

e-mail: klub@podlaskiklubbiznesu.pl

 
18.01.2006r. Spotkanie organizacyjne Klubu

W dniu 18.01.2006r w siedzibie Klubu miało miejsce pierwsze w tym roku spotkanie organizacyjne Członków Klubu. Podczas spotkania prezes Lech Pilecki przedstawił krótkie sprawozdanie z działalności Zarządu za okres od Walnego Zgromadzenia tj. od 28.06.2005r. do końca roku 2005, oraz przedstawił plan działania na najbliższy okres. Również przewodniczący Konwentu Jarosław Stypułkowski przedstawił sprawozdanie z prac Konwentu za ten okres. Spotkanie zakończyło się ogólną dyskusją i wymianą poglądów wśród członków. W trakcie spotkania została wygłoszona krótka prelekcja przez panią Beatę Nolbert z Krajowego Rejestru Długów z Wrocławia na temat funkcjonowania tej instytucji.