CEA-PME, European Confederation of Associations of Small and Medium-sized Enterprises, Dr inż. Jerzy Szmurło

Podlaski Klub Biznesu

Podlaski Klub Biznesu

 

ul.Dojlidy Fabryczne 23

Pałac Hasbacha

15-554 Białystok

tel./fax: (0 85) 741-21-94

e-mail: klub@podlaskiklubbiznesu.pl

 
17 - 19 . 11.2005r. Konferencja European Confederation of Associations of Small and Medium-sized Enterprises ( CEA-PME)

W dniach 17-19.11.2005r. w Warszawie miał miejsce zjazd Europejskiej Konfederacji Stowarzyszeń Małych i Średnich Przedsiębiorstw ( CEA - PME ) z siedzibą w Brukseli. Podlaski Klub Biznesu wcześniej złożył deklarację o przystąpienie do tej organizacji i na zjeździe w dniu 18.11.2005r. w głosowaniu jawnym zostaliśmy przyjęci jednogłośnie w poczet członków zwyczajnych. Ze strony Klubu w zjeździe uczestniczył nasz kolega Dr inż. Jerzy Szmurło, delegowany przez Zarząd Klubu jako stały przedstawiciel reprezentujący Klub w Konfederacji.