Podlaski Klub Biznesu

Podlaski Klub Biznesu

 

ul.Dojlidy Fabryczne 23

Pałac Hasbacha

15-554 Białystok

tel./fax: (0 85) 741-21-94

e-mail: klub@podlaskiklubbiznesu.pl

 
07.11.2005r. Spotkanie z Krzysztofem Jakubem Putrą

W dniu 07.11.2005r. w siedzibie Klubu miało miejsce spotkanie z senatorem Krzysztofem Jakubem Putrą - wicemarszałkiem Senatu Rzeczpospolitej Polskiej, wiceprzewodniczącym Klubu Parlamentarnego PiS i przewodniczącym Klubu Senackiego PiS. Tematem wiodącym spotkania były sprawy rozwoju gospodarczego Podlasia, wyrównywania szans województw ściany wschodniej i odpowiedniemu podziałowi środków unijnych, oraz nakładów na infrastrukturę. W spotkaniu uczestniczyło ponad 80 osób i cieszyło się dużym zainteresowaniem, co uwidaczniało się w dyskusji.