Podlaski Klub Biznesu

Podlaski Klub Biznesu

 

ul.Dojlidy Fabryczne 23

Pałac Hasbacha

15-554 Białystok

tel./fax: (0 85) 741-21-94

e-mail: klub@podlaskiklubbiznesu.pl

 
29.09.2005r. Spotkanie z nadbryg. Bogdanem Kołakowskim

W dniu 29.09.2005r. w siedzibie Klubu miało miejsce spotkanie z komendanturą Podlaskiej Wojewódzkiej Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku. W spotkaniu uczestniczyli również: Prezes Zarządu Oddziału wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Białymstoku - druh Marek Ślusarski, Prezes Zarządu Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa w Białymstoku - st. bryg. Włodzimierz Ławniczuk, komendanci Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, oraz inne osobistości z ramienia poszczególnych straży. Głównym celem spotkania było podpisanie porozumienia pomiędzy wymienionymi i Podlaskim Klubem Biznesu o wzajemnej współpracy na rzecz poprawy ochrony przeciwpożarowej w sektorze gospodarczym prowadzonym przez Członków Podlaskiego Klubu Biznesu na terenie województwa podlaskiego. Podczas spotkania odbyło się seminarium z zakresu bezpieczeństwa p.poż.